Rodipet® Beschermingsprogramma voor Syrische Hamsters

Rodipet® Beschermingsprogramma voor Syrische Hamsters

Als knaagdierwinkel hebben wij een bijzonder groot hart voor alle knaagdieren en daarom zijn wij enorm blij dat wij met een geweldig merk als Rodipet mogen samenwerken en zo ons steentje kunnen bijdragen aan het Beschermingsprogramma voor Syrische Hamsters. 

Nadat we met onder andere het merk Rodipet® een beter leven in het hamsterverblijf mogelijk hebben gemaakt met diervriendelijke huisvesting en andere accessoires, vonden we het tijd om iets te doen voor de goudhamsters in Syrië. Vooral omdat we ons al in 2007 bewust zijn geworden van de alarmerende situatie van de dieren in hun natuurlijke habitat.

Goudhamsters en andere knaagdieren in Syrië vormen een ernstige bedreiging voor de landbouw. ​​Het zuurverdiende inkomen kan door de knaagdieren worden geschaad. Net als in veel andere landen is het helaas gebruikelijk om gif te gebruiken tegen knaagdieren. Dit is dodelijk voor Syrische hamsters om de volgende redenen:

1) In Syrien wird jeder Quadratmeter mit fruchtbarem Boden landwirt- schaftlich genutzt. Weideflächen und Graslandschaften, wie wir sie aus Deutschland kennen, findet man dort kaum. Das Vieh weidet meist am Straßenrand oder frisst die Halme auf den abgeernteten Feldern.

2) Syrische hamsters leven alleen in bepaalde grondsoorten. De leembodem is optisch te herkennen aan de kastanjebruine kleur. Dit komt vooral voor in Aleppo en ligt daar als een eilanden verspreid. Dit beperkt de actieradius van de dieren.

Wij stellen goudhamsters in Syrië in staat om, in een reservaat hun populatie te herstellen.

Doelen stellen

Het doel van het Rodipet® Syrian Hamster Conservation Program is een langdurig herstel van de populatie in het natuurlijke verspreidingsgebied van Mesocricetus auratus. Dit moet enerzijds worden bereikt door het aangelegde natuurgebied en anderzijds door het opleiden van de boeren.

De boeren worden aangemoedigd om hamstervriendelijker te boeren met alternatieve teeltmethoden. In de overige gebieden van Syrië, waar ook sporadisch goudhamsters voorkomen, wordt ook gewerkt aan educatie en in de toekomst kunnen er mogelijk nog meer beschermde gebieden komen.

syrische hamster goudhamster beschermingsprogramma

In het natuurgebied van Rodipet® is er geen beheer van welke aard dan ook. De natuur krijgt de kans om haar natuurlijke uitstraling weer te laten zien en de dierenwereld kan zich hier vrij ontwikkelen. In de aangrenzende velden rond het gebied worden planten en graan gekweekt die de goudhamster kan gebruiken voor zijn voedsel en waarvan hij een deel het hol in kan dragen voor zijn wintervoorraad.

De komende jaren moet uitwijzen of de weinige goudhamsters die nog in de natuur leven zich zo kunnen voortplanten dat de dreigende achteruitgang van de dieren nog kan worden gestopt.

Daarnaast vloeit de opgedane kennis over de leefwijze van de wilde goudhamster naar de ontwikkeling van nieuwe producten voor de goudhamster in de huisdierhouderij.

In 2009 werd het contract voor het project voor de bescherming van de goudhamster in Syrië ondertekend onder auspiciën van het merk Rodipet® en start van de bouwwerkzaamheden in het beschermde gebied.

Van 2007-2009 is gedocumenteerd waar nog goudhamsters voorkomen en of ze de overwintering goed hebben doorstaan. Want dat vraagt ​​om passende leefomstandigheden.

Eind september 2009 zijn de bouwwerkzaamheden voltooid in het beschermde gebied dat nu volledig omheind is. Een 1 meter brede beschermstrook aan de buitenzijde van het gebied biedt extra bescherming voor de dieren en biedt de wilde hamsters een voedselbron, ook nadat de velden zijn geoogst. In het beschermde gebied zelf wordt niet verbouwd. Alleen de natuur creëert de flora en fauna in het natuurgebied. Een jong dier is opgenomen in een videoval in de vluchtstrook van het beschermde gebied. Mocht hij de winter overleven, dan hopen we dat hij naar het beschermde gebied verhuist.

Het reservaat

Het reservaat ligt in Syrië, vlakbij de stad Aleppo. De goudhamster vindt de grond waar hij het liefst in leeft (leem) op het plateau in noordelijke richting. De intensieve landbouw en de daarmee gepaard gaande bestrijding van de knaagdieren die daar leven, heeft grote gevolgen voor de goudhamsterpopulatie, die zich nu in het reservaat zou moeten herstellen.

Syrië ligt ten zuiden van Turkije en het plateau van Aleppo sluit ook aan op de Turkse grens.

Het reservaat is aangelegd in een kansrijk gebied waar de Syrische hamster nog aanwezig is en waar de kans op herstel van de populatie veelbelovend lijkt.

De omheining van het gebied dient ter bescherming tegen de zwervende bedoeïenen (woestijnbewoners) die anders hun vee in het gebied zouden laten grazen en daar hun tenten zouden opzetten. Het voorkomt ook dat zwerfhonden op het beschermde gebied azen.

De goudhamster heeft nu de kans om zich weer ongestoord in zijn natuurlijke habitat te ontwikkelen. De hamsterpopulatie in Syrië zou weer moeten herstellen door regelmatige controles die worden uitgevoerd door een ranger en ook door de mensen ter plaatse bewust te maken.

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Knaagdierwinkel
We hebben verschillende koekies voor knaagdieren, maar we hebben ook cookies die de website verbeteren! Vindt u dat goed? Ja Nee Meer over cookies »