Privacy & Cookies

Bij DRD Knaagdierwinkel nemen we de privacy van onze bezoekers serieus, vooral als het gaat om het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens. Maar laten we wel wezen, we houden ook van een beetje transparantie en humor. Daarom hebben we een beleid opgesteld en geïmplementeerd dat niet alleen informatief is, maar ook een glimlach op je gezicht tovert.

Als je meer informatie wilt over gegevensbescherming, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ze hebben vast ook grappige plaatjes van pinguïns of iets dergelijks: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Voordat je cookies en andere trackingmechanismen accepteert op onze website, zullen we je niet lastigvallen met niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op je computer, mobiele telefoon of tablet. We wachten geduldig tot je "ja" zegt, net als een hond die wacht op een aai over zijn bol.

De privacy policy die momenteel op onze website staat, is de enige versie die van toepassing is zolang je onze website bezoekt. Tenzij we besluiten om het te vervangen door een versie geschreven in rijm, maar dat is nog niet gebeurd.

Laten we even naar de wettelijke bepalingen kijken, maar dan op een iets leukere manier. Onze website, die we met trots "De website" noemen (oeh, origineel), is gemaakt voor persoonlijk gebruik. Dus, tenzij je van plan bent om een konijnenfeest te organiseren, waarvoor we geen uitnodiging hebben ontvangen, vragen we je om onze site niet te gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden. Geen ongevraagde elektronische aanbiedingen dus, tenzij je ons een konijnentaart wilt sturen.

We zijn trots op onze content, zoals merken, afbeeldingen, teksten en nog veel meer. Het is als een kunstwerk, maar dan zonder het prijskaartje. Dus we zouden het waarderen als je geen Picasso-achtige kunstwerken maakt van onze website zonder onze schriftelijke toestemming. We zijn misschien wel een knaagdierwinkel, maar we zijn niet zo happig op knagen aan ons intellectuele eigendom.

Nu over het beheer van de website. Soms moeten we maatregelen nemen om de boel draaiende te houden. We kunnen de toegang tot de website tijdelijk schorsen, onderbreken of beperken, vooral als er een konijn in een teletijdmachine vastzit en de boel op hol brengt. Ook kunnen we informatie verwijderen die het functioneren van de website verstoort of in strijd is met de wet. En soms moet de website even offline zijn zodat we wat updates kunnen uitvoeren. Een website heeft ook recht op wat schoonheidsbehandelingen, toch?

We willen graag benadrukken dat we niet verantwoordelijk zijn voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”: drdknaagdierwinkel.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): DRD Pet Supplies, gevestigd te Lavalstraat 5, 7903BC te Hoogeveen, kvk-nummer: 52206599

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goed beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dien zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de website en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van de privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als geval van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als geval hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door (een)externe verwerker. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voorde fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegeven die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevens overdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de klantenservice.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen en. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige we- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen versterkt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij DRD Knaagdierwinkel zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Als u zich bij DRD Knaagdierwinkel registreert, bewaren wij uw gegevens op een Secure (=beveiligde) Server. Bij uw registratie slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Leeftijd (verrassing met verjaardag)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

DRD Knaagdierwinkel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling en betaling
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U een uitnodiging te sturen voor een beoordeling
 • U op de hoogte te brengen van de voorraadstatus van een product
 • DRD Knaagdierwinkel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Daarnaast kunt u bij artikelen die niet op voorraad zijn uw e-mail adres invullen zodat wij u een bericht kunnen sturen als het artikel weer op voorraad is.

DRD Knaagdierwinkel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DRD Knaagdierwinkel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Artikel 9 Geautomatiseerde besluitvorming

DRD Knaagdierwinkel neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DRD Knaagdierwinkel) tussen zit. DRD Knaagdierwinkel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Klarna achteraf betalen om de mogelijkheid van achteraf betalen aan te bieden. Klarna maakt gebruik van een gearomatiseerde credit controle. Door deze controle kunnen aanvragen worden toegestaan of geweigerd.

Artikel 10 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres, zie contact.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die pers(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 11 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruik en bewaardor voor de duur zoals deze bij wet bepaald is.

Artikel 12 – Cookies

DRD Knaagdierwinkel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
 2. Wij gebruiken volgende soorten cookies op onze website:
  Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 3. Wanner u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd
 4. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om te volgende link te raadplegen:

Artikel 13 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 15 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot contact.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

www.drdknaagdierwinkel.nl De Lavalstraat 5, 7903BC Hoogeveen 0528851355. De Functionaris Gegevensbescherming van DRD Knaagdierwinkel is te bereiken via contact.

konijnen webshop met konijnenvoer, konijnen speelgoed en konijnen snacks

uw knaagdier en konijn verdient beslist een echte specialist

We hebben verschillende koekies voor knaagdieren, maar we hebben ook cookies die de website verbeteren! Vindt u dat goed? Ja Nee Meer over cookies »