Huisdierenlijst per 1 februari in werking

Huisdierenlijst per 1 februari in werking

28 januari 2015

Per 1 februari 2015 zal de nieuwe positieflijst voor zoogdieren in werking treden. Vooralsnog kunnen ongeveer 100 zoogdieren (soms onder diersoortspecifieke voorwaarden) als huisdier gehouden worden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Wageningen Universiteit (WUR). Voor eigenaren die een huisdier hebben dat niet meer is toegestaan komt een overgangsregeling. Dit houdt in dat het huisdier mag blijven totdat het overlijdt. Er mag alleen niet meer mee gefokt worden. De huisdierenlijst gaat 1 februari 2015 in.

Dat heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Dijksma: 'Er is ruim 20 jaar gesproken over een huisdierenlijst en nu is het zover. In Nederland zijn er ongeveer een 300 verschillende zoogdiersoorten die als huisdier worden gehouden, maar lang niet allemaal zijn ze daar geschikt voor. Daarom stellen we daar nu paal en perk aan. Sommige dieren kunnen aantoonbaar niet gehouden worden, dus moeten we ook stoppen met het toestaan ervan.'

Voorwaarden

Naast de algemene huisvestings- en verzorgingsnormen die nu al gelden, blijkt dat een bepaald aantal diersoorten alleen te houden is onder hele specifieke voorwaarden voor dat dier. Daarnaast zal een registratieverplichting gaan gelden. Anders is het houden van deze dieren niet meer toegestaan. Speciaal voer en voldoende leefruimte zijn bijvoorbeeld voorwaarden. Zeker nog een honderdtal diersoorten moeten de komende maanden nog beoordeeld worden. Op grond van een positieve beoordeling, kunnen er de komende tijd nog dieren aan de lijst worden toegevoegd. Voorbeelden van dieren die nog niet beoordeeld zijn, zijn bijvoorbeeld de degoe, de chinchilla en de alpaca.

Overgangsregeling

Voor particulieren of bedrijven die een dier houden dat niet meer is toegestaan, komt een overgangsregeling. Dieren mogen gehouden worden tot hun dood, maar er mag niet meer mee gefokt worden. Om dit controleerbaar te maken, komt er een registratieverplichting, zodat overzichtelijk is voor welke houders het overgangsrecht geldt. De bewijsvoering dat het dier in leven was op het moment dat het verbod ingaat, ligt bij de houder. Hierbij kan gedacht worden aan een dierenartsenverklaring dat in combinatie met de registratie afdoende bewijs kan vormen voor het legaal houden van verboden dieren. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming zal in samenwerking met onder meer de KLPD en de NVWA zorgen voor handhaving van de lijst.

De positieflijst zoals deze op 1 februari 2015 in zal gaan, vindt u HIER.

De informatie die betrekking heeft op de uitvoering van deze regeling is te vinden op het klantportaal van RVO.nl.

Meer informatie is te vinden op de volgende websites:


FacebookUpdate 15-02-2015

belangrijke oproep voor alle zoogdierhouders


Beste zoogdierhouders:

De Staatssecretaris heeft inmiddels haar eerste versie van de Positieflijst gepubliceerd. De lijst bestaat uit:

 • tabel 1: zoogdiersoorten die u mag houden zonder specifieke voorwaarden,
 • tabel 2: zoogdiersoorten die u mag houden onder specifieke voorwaarden en met registratie,
 • tabel 3: zoogdiersoorten die u vanaf 1 april 2015 niet meer mag kopen of fokken, met daarbij een overgangsregeling voor de dieren die u op 1 februari al in uw bezit had.


Er komt daarnaast nog een tabel 4. met zoogdiersoorten die op 1 februari aantoonbaar in Nederland werden gehouden maar nog niet zijn beoordeeld. Die soorten mogen vrij worden gehouden totdat de beoordeling heeft plaatsgevonden.

Alle soorten die niet in één van deze vier tabellen voorkomen, worden verboden en kunnen in beslag worden genomen.

De Staatssecretaris heeft een lijst van 220 zoogdiersoorten opgesteld waarvan is aangegeven dat ze in Nederland worden gehouden maar die lijst is volgens haar onbetrouwbaar. Zij is van plan deze zoogdiersoorten niet te erkennen als ‘in Nederland gehouden zoogdiersoorten’.
Alleen indien alsnog wordt aangetoond, dat deze diersoorten in Nederland worden gehouden, worden ze in tabel 4. (de lijst van nog te beoordelen soorten) geplaatst.

Het is van groot belang, als u een zoogdiersoort heeft die op deze lijst staat,dat u die direct aan ons meldt (dat kan via uw vereniging)

PVH zal er dan voor zorgen, dat uw soort voor de lijst van nog te beoordelen soorten wordt aangemeld (voor tabel 4.). Wij hebben uw persoonsgegevens niet nodig. Indien strikt noodzakelijk, zullen wij de naam noemen van de vereniging waarbinnen de soort wordt gehouden.

Het is verder aan u, om ervoor te zorgen dat u over de bewijzen beschikt, dat u de soort op 1 februari 2015 al in uw bezit had. Dat kan blijken uit:

– aankoopbonnetjes of overdrachtsverklaringen,

– mails of brieven over uw aanschaf of uw samenwerking met andere houders,

– rekeningen van uw dierenarts,

– foto’s van uw dieren, al dan niet in de ruimte waar u het dier houdt,

– verklaringen van mensen die uw bezit vóór 1 februari 2015 kunnen bevestigen.

Indien u of uw vereniging ons niet meedeelt dat de soort wordt gehouden, wordt het voor ons moeilijk om u juridische bescherming te bieden. Uw medewerking is daarom van groot belang.

U kunt uw zoogdiersoorten melden bij uw vereniging of op het mailadres : melding@huisdieren.nu

Ir. Ed.J.Gubbels
Projectgroep Positieflijsten PVH
www.huisdieren.nuReacties

 1. PVH PVH

  Update


  belangrijke oproep voor alle zoogdierhouders

  Beste zoogdierhouders:

  De Staatssecretaris heeft inmiddels haar eerste versie van de Positieflijst gepubliceerd. De lijst bestaat uit:

  tabel 1: zoogdiersoorten die u mag houden zonder specifieke voorwaarden,
  tabel 2: zoogdiersoorten die u mag houden onder specifieke voorwaarden en met registratie,
  tabel 3: zoogdiersoorten die u vanaf 1 april 2015 niet meer mag kopen of fokken, met daarbij een overgangsregeling voor de dieren die u op 1 februari al in uw bezit had.

  Er komt daarnaast nog een tabel 4. met zoogdiersoorten die op 1 februari aantoonbaar in Nederland werden gehouden maar nog niet zijn beoordeeld. Die soorten mogen vrij worden gehouden totdat de beoordeling heeft plaatsgevonden.

  Alle soorten die niet in één van deze vier tabellen voorkomen, worden verboden en kunnen in beslag worden genomen.

  De Staatssecretaris heeft een lijst van 220 zoogdiersoorten opgesteld waarvan is aangegeven dat ze in Nederland worden gehouden maar die lijst is volgens haar onbetrouwbaar. Zij is van plan deze zoogdiersoorten niet te erkennen als ‘in Nederland gehouden zoogdiersoorten’.
  Alleen indien alsnog wordt aangetoond, dat deze diersoorten in Nederland worden gehouden, worden ze in tabel 4. (de lijst van nog te beoordelen soorten) geplaatst.

  Het is van groot belang, als u een zoogdiersoort heeft die op deze lijst staat,dat u die direct aan ons meldt (dat kan via uw vereniging)

  PVH zal er dan voor zorgen, dat uw soort voor de lijst van nog te beoordelen soorten wordt aangemeld (voor tabel 4.). Wij hebben uw persoonsgegevens niet nodig. Indien strikt noodzakelijk, zullen wij de naam noemen van de vereniging waarbinnen de soort wordt gehouden.

  Het is verder aan u, om ervoor te zorgen dat u over de bewijzen beschikt, dat u de soort op 1 februari 2015 al in uw bezit had. Dat kan blijken uit:

  – aankoopbonnetjes of overdrachtsverklaringen,

  – mails of brieven over uw aanschaf of uw samenwerking met andere houders,

  – rekeningen van uw dierenarts,

  – foto’s van uw dieren, al dan niet in de ruimte waar u het dier houdt,

  – verklaringen van mensen die uw bezit vóór 1 februari 2015 kunnen bevestigen.

  Indien u of uw vereniging ons niet meedeelt dat de soort wordt gehouden, wordt het voor ons moeilijk om u juridische bescherming te bieden. Uw medewerking is daarom van groot belang.

  U kunt uw zoogdiersoorten melden bij uw vereniging of op het mailadres : melding@huisdieren.nu

  Ir. Ed.J.Gubbels
  Projectgroep Positieflijsten PVH
  www.huisdieren.nu

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
* Verplichte velden
Muis Hamster Gerbil Rat Cavia Konijn Chinchilla Degoe
We hebben verschillende koekies voor knaagdieren, maar we hebben ook cookies die de website verbeteren! Vindt u dat goed? Ja Nee Meer over cookies »